עבודות פיקוח ותאום ביצוע

 • תאום תכנון לפני ביצוע ובמהלך ביצוע הפרויקט.
 • הוצאת חומר טכני למכרזים, מתן הדרכה והנחיה מקצועית.
 • ניתוח טכני כלכלי להצעות קבלנים וספקים שונים ועריכת דוח המלצות.
 • עריכת משא ומתן עם קבלנים וספקים שונים עם המזמין לקביעת המבצעים.
 • ביקורת ואישורי ביצוע לתוכניות.
 • מעקב ביצוע שוטף במהלך העבודה.
 • מעקב לוחות זמנים.
 • מעקב ובקרת תקציב.
 • ביצוע ועריכת מדידת כמויות לאישור חשבונות חלקיים וסופיים.
 • בדיקות הרצה, קבלה ומסירה עם השלמת העבודה.
 • ביצוע הדרכה לגורמי התחזוקה של המזמין.
 • בדיקה ואישור תכוניות "כפי שבוצע"  AS MADE.
 • פיקוח עליון ופיקוח צמוד באתר או בתהליך ייצור המתקנים.
 • בדיקת מתקנים והוצאת תעודות בדיקה.
 • סקרי אנרגיה
 • סקירת מקורות אנרגיה: ריכוז נתונים טכניים ותפעוליים של הצרכן.
 • ניתוח חשבונות חשמל כולל ניתוחים סטטיים והשוואתיים.
 • בדיקת פוטנציאל החיסכון במתקנים לשיפור פרופיל הצריכה.
 • המלצות לתפעול פונקציונלי יעיל של מערכות החשמל השונות. כאמור לעיל משרדנו נותן שירותים הנדסיים בתחומים נרחבים ורבים וכן  תכנון פונקציונלי כלשהוא על פי דרישות המזמין.צור קשר:
לקבלת פרטים נוספים או קביעת יעוץ השאירו פרטים

     

טואול בניית אתרים