SunRise - LT - 160ZR


פרופיל גבס מתועש לתאורה א-סימטרית רכה בזווית רחבה החודרת לחלל כפס תאורה רחב.
מיקום הפרופיל בתיקרה כלפי הקיר לתאורת שטיפה.
מיקום הפרופיל בקיר כלפי מעלה לתאורה עילית, בקיר כלפי מטה לתאורה תחתית.
זוויות ההארה משתנות בהתאם למרחק ולמיקום.
מדגם רשום US pending 29/417,468 / EUR 002019570-0001 / IL 51629.
 
SunRise הפרופיל ואביזרים נלווים


SunRise פרופיל לתאורה א-סימטרית בזווית רחבה יחידות באורך 1/2.6/3 מ' LT-160ZR
SunRise פינה פנימית אנכית 20/20 ס"מ LT-PPZR
SunRise פינה חיצונית אנכית 20/20 ס"מ LT-OCZR
SunRise פינה פנימית – תאורת שטיפה 20/20 ס"מ LT-INZR
SunRise פינה חיצונית – תאורת שטיפה  20/20 ס"מ LT-OUTZR
SunRise סיומת יחידה LT-SSZR
SunRise מעקף לניצב לפרופיל SunRise & SunSet יחידה LT-BYPS

קבצים להורדה:  • vtem panoramaSUNRISE הפרופיל ואביזרים נלווים

SunRise פינה חיצונית


SunRise  פינה ימנית


SunRise פינה חיצונית אנכית


SunRise פינה פנימית אנכית  


טואול בניית אתרים