SunSet – LT-135ZY 

פרופיל גבס מתועש לתאורה א-סימטרית רכה בזווית צרה החודרת לחלל כפס תאורה צר.
מיקום הפרופיל בתיקרה כלפי הקיר לתאורה המתאימה במיוחד לתמונות.
מיקום הפרופיל בקיר כלפי מעלה לתאורה עילית, בקיר כלפי מטה לתאורה תחתית.
זוויות ההארה משתנות בהתאם למרחק ולמיקום.
מדגם רשום IL51244.
 
SunSet - הפרופיל ואביזרים נלווים

Sunset  פרופיל לתאורה א-סימטרית בזווית צרה  יחידות באורך 1/2.6/3 מ'   LT-135ZY
Sunset  פינה פנימית אנכית 20/20 ס"מ LT-PPZY
Sunset  פינה חיצונית אנכית 20/20 ס"מ LT-OCZY
Sunset  פינה פנימית לתאורת שטיפה  20/20 ס"מ LT-INZY
Sunset  פינה חיצונית לתאורת שטיפה 20/20 ס"מ LT-OUTZY
Sunset  סיומת יחידה LT-SSZY
Sunset  ByPass מעקף לניצב לפרופיל יחידה LT-BYPS

קבצים להורדה:  • vtem panoramaSunSet הפרופיל ואביזרים נלווים

SunSet פינה חיצונית


SunSet  פינה ימנית


SunSet פינה חיצונית אנכית


SunSet פינה פנימית אנכית  


טואול בניית אתרים